Sculpture
    Conceptual design

    Webshop


    
Contact


      ︎  
  
Stem Voor Tegen


Many people are loosing the trust and the interest in the politics.
Politicians are hating on each other and polarisation is growing.
But there is no official possibility to express our disagreement. It could be possible that you definitely don’t want that one particular leader of a party gets too much to say over the Netherlands.

That’s why ‘Stem Voor Tegen’ introduces the possibly of the against vote.This vote represents disagreement.

With the possibly to vote against a political party I hope that politicians realise that rude language and exclusion can awaken against votes. Hopefully this will change the way they behave and speak, so we can discourage polarisation.
Because politics is about seeking connections, building bridges and working together.


Sinds het begin van 2021 is Stem Voor Tegen geïmplementeerd bij Prodemos.

Stem Voor Tegen is nu als tool te gebruiken voor leraren en scholieren op het voortgezet onderwijs.


Ga naar www.tools.prodemos.nl

NL

Veel mensen verliezen het vertrouwen en hun interesse in de politiek. Politici snauwen elkaar af en polarisatie is groeiende.
Maar er bestaat geen officiële mogelijkheid om je ongenoegen daarover tot uitdrukking te brengen.
Het zou kunnen dat je per se niet wilt dat bepaalde politieke partijen met hun leiders het voor het zeggen krijgen in Nederland.

Daarom introduceert ‘Stem Voor Tegen’ ook een tegenstem.
Deze tegenstem vertegenwoordig een afkeur, het ermee oneens zijn.

Met de mogelijkheid om tégen een politieke partij te stemmen hoop ik dat politici zich realiseren dat grof taal gebruik en uitsluiting een tegenstem kan opwekken.
Ik hoop dat zij hun gedrag en uitspraken matigen zodat polarisatie tegen gegaan kan worden.
Want in de politiek gaat het om, opbouwen, verbindingen maken en bruggen bouwen,

Hopelijk zorgt dit voor samenwerking in de politiek.